Lite info

I vår dialog med kommunen så kan vi nu uppdatera med några nyheter. Som ni kanske har hunnit uppmärksamma så pågår det nu vägarbete på Norra/södra Byvägen. Det kommer genomföras asfaltering från den norra avsmalning (ungefär vid Tormesgården) till Spraglerödsvägen.

Gång/cykelvägen genom byn kommer gå på den östra sidan hela vägen och inte byta sida vid Pizzerian som idag. Detta för att barnen ej skall behöva korsa vägen. Nästa år kommer det även bli någon typ av gång/cykelväg till skolan som då kopplar ihop med den befintliga på byvägen.

Ang belysning för cykelvägen in mot våtmarkerna så är det just nu ute på prisförfrågan men inget beslut är taget och är inte säkert att det genomförs i år.

Sandbacken kommer till nästa vinter att röjas upp så förutsättningarna för pulkaåkning blir bättre.

Vi har även en dialog med Polisen angående önskemål om en ökad närvaro av dem i byn.

MvhStyrelsen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*