Sponsorer

Här ser ni företag som sponsrar Tormestorps Byalag med priser och annat till bl.a. midsommar firandet.

Webmaster                                                   Byalaget
webmaster@tmpby.se                               byalaget@tmpby.se