Info

Medlemsinformation

Alla är välkomna som medlemmar i Tormestorp’s Byalag!

Om du vill bli medlem sätter du in minst 50 kr per hushåll på
Sparbanken Skåne, Clearingnr. 8313-9, Bankgiro 5467-2449 eller
Swish nr:123 252 04 92, och ange namn, adress och
telefonnummer på inbetalningen. Om ni betalar över internet
glöm inte namn och adress.

Här kommer Ni att kunna hitta dokument från bl.a. årsmöten men
även från andra intressanta möten som byalaget deltagit i.

Stadgar

Årsmöten
Årsmöte 2019

Konstituerande möte
Konstituerande möte 2010

Konstituerande möte 2009

Webmaster                                                   Byalaget
webmaster@tmpby.se                                  byalaget@tmpby.se