Delar här lite information och några aktuella frågor som Byalaget tagit upp med kommunen den senaste tiden.

Till att börja med så kan vi ju glädjas åt att det äntligen byggs belysning på Nilla Pihlblads väg, något som Byalaget har haft tidigare diskussioner med kommunen om.

1. Frågat om ev belysning av björken på ängen vid affären då det redan finns ström framdraget till julgranen.Svar:Det finns inte med i vår belysningsplan och sen ur en annan aspekt så har det visat sig att trädens och djurens dygnsrytm påverkas negativt av nattbelysningar.

2. Frågat ang belysningsplaner för gc vägen mellan Tormestorp och Södra kringelvägen.Svar:Det finns planer på att belysa gc-vägen mellan S-Kringelvägen och Tormestorp men det är ett väldigt kostsamt projekt och under dessa corona tider vill man först se dess ekonomiska följder innan beslut tages.

3.Busschauförernas toalett vid ”pärleporten”Inväntar svar

4. Efterfrågat dialog i buss/tåg fråganInväntar svar

5.Planer för dagis/skola. Se ritning. Planerat byggprojekt Tormestorps skola.Avsikten är att bygga en förskola för 70 st barn inom skolans område, se bifogad markskiss.Nuvarande förskola (Kärnhuset) kommer att avvecklas.Inom förskolan kommer tillagningskök att anordnas för såväl förskolan som för grundskolan. Dessutom bygger vi en matsal för grundskolans behov i den nya förskolan.Skolans nuvarande lokaler (inom suterrängplan) för kök och matsal kommer vi att bygga om till fritidshemslokaler för skolan.

Tidplanering: Planerad byggstart våren/sommaren 2021 och färdigställande beräknas ske till sommaren 2022.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*