Företags information

Här kan Ni som lokalt företag i Tormestorp presentera information kring Er verksamhet!
Byafrissan i Tormestorp
0451 – 180 18
Fläckebäcksv. 4
281 46 TORMESTORP

Aktiva Muskler I Tormestorp
0451 – 187 23
Rönng. 3
281 46 TORMESTORP

Bengts Montage i Tormestorp AB
070 – 864 43 00
Påbrov. 23
281 46 TORMESTORP

Bulk Johansson Tormestorp Sweden AB
www.bulkjohan.se
0451 – 188 22
Sandåkra 6075
281 92 HÄSSLEHOLM

Tormestorps Stensättning AB
0451 – 189 97
Äppelstigen 12
281 46 TORMESTORP

Tormestorps pizzeria
0451 – 185 00
N. Byv. 1
281 46 TORMESTORP

Webmaster                                                   Byalaget
webmaster@tmpby.se                                byalaget@tmpby.se