Kontakt

Tormestorp Byalags styrelse

Ordförande
Jonas Fridvall
Södra Byvägen 8, Tel. 0451-187 67 , Mobil 0709-327 248

Ålderman
Torsten Johansson
Tel. 0451 181 58, Mobile 0709 209396, e-post torsten@eksradio.se

Kassör/Ledamot
Sara Åslund
Fläckebäcksvägen 20, Tel. 0451-183 39 ,

Ledamot
Marcus Persson
Sandbacksvägen 18, Tel. 0451-826 21, Mobil 0704-04 34 46

Ledamot
Jonas Månsson
Hagvägen 1, Mobil 0768-037704

Ledamot/kassör
Sarah Åslundh

Suppleant
Michael Lindberg

Suppleant
Martin Franklin

Valberedare
Per-Erik Mörck
Nyodlingsvägen 17, Tel. 0451-180 02,

Valberedare
Torbjörn Wimborn

Revisor
Kent Fridolf
Norra Byvägen 30, Mobil 0-703907335

Revisor
Göran Persson
Alvvgen 12, Tel. 0451 18159, Mobil 0703 154401

Revisor suppleant
Ulla Fridvall

Webmaster Byalaget
webmaster@tmpby.se byalaget@tmpby.se