Arkivet

Medlems information

Alla är välkomna som medlemmar i Tormestorp’s Byalag!
Om du vill bli medlem sätter du in minst 50 kr per hushåll på plusgirokonto 736322-9 , och ange namn adress och telefonnummer på inbetalningen samt vilket år.

Här kommer Ni att kunna hitta dokument från bl a årsmöten men även från andra intressanta möten som byalaget deltagit i.

Stadgar

Årsmöten
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017
Årsmöte 2016
Årsmöte 2015
Årsmöte 2014
Årsmöte 2013
Årsmöte 2012
Årsmöte 2010

Konstituerande möte
Konstituerande möte 2010

Konstituerande möte 2009

Webmaster                                                   Byalaget
webmaster@tmpby.se                                  byalaget@tmpby.se