Arkivet

Medlems information

Alla är välkomna som medlemmar i Tormestorp’s Byalag!
Om du vill bli medlem sätter du in minst 50 kr per hushåll på plusgirokonto 736322-9 , och ange namn adress och telefonnummer på inbetalningen samt vilket år.

Här kommer Ni att kunna hitta dokument från bl a årsmöten men även från andra intressanta möten som byalaget deltagit i.

Stadgar

Årsmöten
Årsmöte 2019

Konstituerande möte
Konstituerande möte 2010

Konstituerande möte 2009

Webmaster                                                   Byalaget
webmaster@tmpby.se                                  byalaget@tmpby.se